Služby v oboru bezdrátových sítí, připojení k internetu, správa LAN, hotspot systémy..
    ..jsme 8 let v oboru aplikace síťových technologii..
Nabídka připojení k internetu Praha!

Bezdrátová Praha: Projekt Magistrátu hlavního města Prahy

Bezdrátová Praha V rámci projektu Bezdrátová Praha vzniká telekomunikační síť. Investorem je hlavní město Prahou, ta na území několika městských částí, postupně budeje na 600 bezdrátových přístupových bodů pro občany. T.č se jedná přibližně o zhruba 1/3 území města. Páteřní síť vysokorychlostního připojení je realizována optickými vlákny. Internetové připojení je tímto způsobem distribuováno do 170 distribučních bodů a pak šířeno pomocí bezdrátové sítě. Access Pointy jsou instalovány na budovách a objektech města. Wi-Fi signál je následně šířen do 409 koncových bodů – vysílačů. Dle tiskové zprávy bude instalováno celkem 580 přípojných bodů.

Pro vytvoření sítě byla zvolena bezdrátová technologie WiFi Mesh. Síť je zaměřena na pokrytí venkovních veřejných prostranství a rozvoj mobilních služeb ve vybraných zónách na území hl. m. Prahy (WiFi zóny).

Poznámka: Název projektu Bezdrátová Praha je ekvivalentní s názvem Vybudování Wi-Fi sítě pro elektronickou komunikaci občanů s orgány hlavního města Prahy, který byl v roce 2006 použit pro účely otevřeného zadávacího řízení na dodavatele Magistrátu hl. m. Prahy. Řízení zahrnovalo požadavek na vybudování bezdrátové sítě na části území hl. m. Prahy a zajištění provozu této sítě po doby 5 let. Vybraným dodavatelem se stala společnost ICZ, a.s. a na počátku r. 2007 byla zahájena realizace.

Další informace najdete na webu Bezdrátové Prahy.

Díky svému rozšíření a tedy nízké je dnes bezdrátové síťové rozhranní dle standardu 802.11b,g (neboli WiFi) vestavěno v mnoha zařízeních – stolních i přenosných počítačích, v PDA i v telefonech. Velmi jednoduché připojení, nízké náklady na zařízení a dobré zkušenosti uživatelů jsou jasnou volbou proto, aby síť Internet pro Pražaby využívalo WiFi.

Zvolená WiFi technologie – Wireless Mesh, fungující jako síť vzájemně se překrývajících a automaticky se konfigurujících přístupových bodů zaručuje, že i přes velký počet uživatelů pásma bude připojení v každém bodu sítě kvalitní a zároveň nedojde s omezení služeb ostatních uživatelů tohoto pásma.

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment