Služby v oboru bezdrátových sítí, připojení k internetu, správa LAN, hotspot systémy..
    ..jsme 8 let v oboru aplikace síťových technologii..
Nabídka připojení k internetu Praha!

Co je certifikace WiFi a WiMAX

česke wifi sítě připojení zdarma Loni ani letos nedorazilo mnoho novinek ani v normalizaci bezdrátových sítí WiFi a WiMAX. O certifikační autoritě ale to samé tvrdit nelze. Rozhodně zajímavé je oznámení o dvoustupňové certifikaci bezdrátových zařízení pro nové rychlé normy WLAN a start projektu na ktorého konci bude snadná konfigurace zabezpečení přístupových bodů (prvky WPS). Další novinky pocházejí od Wi-Fi Alliance (WFA) – ta certifikuje signem Wi-Fi CERTIFIED® produkty které splní zadané kriteria a projdou testem zejméne zpětné kompatibility.

Jak jistě víte toto se děje pravidelně již skoro 10 let. Pikantní novinka je rozhodně povinná certifikace všech produktů 802.11 vůči standardu WPA2™ (WiFi Protected Access) – momentálně najsilnejší ochrany wifi sítí. Podporu kvality služeb (QoS) i nadále zůstáva jako volitelný. Stupně 1 až 3: WMM (Wi-Fi Multi-Media™), WMM Power Save™ a plná podpora WMM Scheduled Access™. Byla zahájena i certifikace Wi-Fi Mobile Convergence™ (WMC) v spolupráci s CTIA (Cellular Telecommunications and Internet Association), pro duální zařízení (podpora mobilní komunikace + WiFi).

Dalším krokem Wi-Fi Alliance pro zvýšení bezpečnosti domácích sítí je zavedení volitelného programu Wi-Fi Protected Setup™ (Wi-Fi Simple Config), s WPA2 a jednoduchou konfiguraci. Na posledním CES v Las Vegas byla představena skupina certifikovaných produktů. Nový program podporuje snadnou konfiguraci zabezpečovacích prvků WLAN tak. Průzkumu Wi-Fi Alliance/Kelton Research z léta 2006 ukázal, že až 44% uživatelů považuje konfiguraci zabezpečení WLAN za středně až značně obtížnou.

Souřasný program zahrnuje konfiguraci na základě stisknutí „jediného knoflíku“ na směrovači a klientovi (PBC, Push Button Configuration) nebo zadáním PIN (4 nebo 8 číslic) na přístupovém bodu či směrovači (PIN se buď generuje softwarově a zobrazuje se na monitoru, nebo je předprogramovaný v klientském zařízení a vytištěný na přiložené kartě/nálepce).

Další fáze WPS počítá s využitím tokenů nebo bezkontaktních karet pro bezdrátový přenos. Na nich buduou informace potřebné pro konfiguraci zabezpečení uloženy, tak aby nevznikla potřeba zadávat žádné kódy a hesla ručně. Další varianta WPS počítá s využitím USB paměti flash pro přenos potřebné informace do všech klientských zařízení v bezdrátové síti. Posledně zmíněná možnost se jeví jako nejbezpečnější, protože uživatel musí všechna zařízení, která se mají připojit, fyzicky obejít.

Tolik variant mechanizmů WSP je podle Wi-Fi Alliance potřeba kvůli různorodosti zařízení, která podporují WiFi a současně potřebují být zabezpečena. Kromě většího podílu zabezpečených sítí globálně by mělo WPS odstranit složité zadávání hesel pro WPA na zařízeních bez klávesnice.

WPS je první specifikací připravenou samotnou Aliancí, protože WPA nebo WMM byly odvozeny z (návrhů) norem. WPS je oproti tomu mechanizmus, který se věnuje použitelnosti a odpovídá uživatelským zkušenostem, a tyto záležitosti nebývají zohledněny v normalizačních institucích. WPS bude k dispozici ke stažení za nominální poplatek. Načasování programu umožní začlenění WPS i do pre-standard produktů rychlé WLAN certifikovaných někdy od poloviny roku (802.11n, viz níže). WPS je také podporované ve Windows Vista™.

Certifikace rychlé WiFi

Vzhledem ke změně časového plánu pro dokončení rychlé WLAN (v roce 2008) 802.11n se Wi-Fi Alliance rozhodla o dvoustupňovém schématu certifikace. V první fázi se jako základ vezme draft normy (2.0) plánovaný na březen 2007 a první certifikované produkty (stále ještě pre-standard) se dostanou na trh již letos. V druhé fázi se bude certifikovat již podle plně schválené normy. V této souvislosti k informacím o přípravě norem v minulém článku doplníme žhavou novinku: v IEEE byl právě schválen základní draft 802.11n, tisíce připomínek zapracováno, takže nic nebude bránit stihnout první vlnu certifikace zařízení pre-standard do poloviny letošního roku.

Certifikační laboratoře 802.11

ADT Corporation (Taiwan), Allion Computer Inc. (Taiwan), AT4 wireless (původně CETECOM; Španělsko), CETECOM Inc. (USA, na rozdíl od evropského CETECOM si drží původní jméno), SGS Group (Taiwan, Japonsko, Korea), Telecommunication Metrology Station, TMC (Čína) a TÜV Rheinland Group (USA, Německo, Japonsko). K celému procesu certifikace přispívají také tři pre-certifikační laboratoře: Industrial Technology Research Institute, ITRI (Taiwan), University of New Hampshire, UNH (USA) a Wipro Technologies (Indie).

Certifikace WiMAX Fora

WiMAX Forum se stará o rozvoj WiMAX (v listopadu se pro členy zpřístupnila databáze Spectrum and Regulatory Database, s důležitými informacemi o regulaci a přiděleném spektru pro WiMAX v různých zemích) a také o certifikace pro technologii 802.16. Zatímco ale Wi-Fi Alliance vyžaduje pro certifikaci ověřenou vzájemnou propojitelnost zařízení, WiMAX Forum provádí navíc ověřování souladu s normou (v jejich pojetí je certifikace = conformance testing & interoperability testing).

Za certifikaci WiMAX je zodpovědná zatím jen dvojice laboratoří: hlavní nezávislá (španělská) laboratoř CETECOM, která se koncem loňského roku přejmenovala na AT4 wireless, a korejská laboratoř IT Testing & Certification Lab TTA,

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment