Služby v oboru bezdrátových sítí, připojení k internetu, správa LAN, hotspot systémy..
    ..jsme 8 let v oboru aplikace síťových technologii..
Nabídka připojení k internetu Praha!

Co nebo kdo je Wi-Fi Aliance (Wi-Fi Alliance)

Wi-Fi logo člena WiFi aliance V roce 1999 několik důležitých firem z oboru dalo vzniknout globální neziskové organizaci pro správu a řízení celosvětově uznávaných standardů pro adaptaci a lepši kompatibilitu hardware, použitého ve vysokorychlostních bezdrátových sítích (wireless local area networking). Tato organizace je niní známa jako Wi-Fi Alliance. Neustále narustajíci, dnes s víc než 300 členy z více než 20 krajin spolurozhodují o nejdůležitějších aspektech a standardech wifi sítí. Wi-Fi sítě pokračují v expanzi do podnikové sféry, domácností a veřejných hotspotů, kde poskytují bezdrátový přístup lidem v pohybu.

Kompatibilita je v tomto ohledu důležitá, až kritická záležitost. Wi-Fi Alliance vyvíjí, testuje a vydává Wi-Fi certifikáty pro wireless zařízení které implementují universálni IEEE 802.11 specifikace. Výsledky výzkumu dále vylepšují podmínky a použitelnost wifi technologie pro domácí i enterprise uživatele Wi-Fi.

Wi-Fi Aliance doposud dokončila testování a certifikovala víc než 5 000 produktů. Díky tomu je stále víc interoperabilních produktů. Poskytováním informaci Wi-Fi uživatelům které potřebují pro poznání dnešních Wi-Fi systémů. Bez ohledu na to zda-li jste IT ředitel, security CIO nebo domácí uživatel zajímajíci se o možnosti Wi-Fi, posláním aliance je poskytovat informace pro lepší a bezpečnější zítřky.

S rostoucím trhem roste i náročnost a požadavky, proto je pro aliacni příznačná nepolevující snaha zvyšovat u certifikace Wi-Fi zařízení náročnost testů a zpětné kompatibility. na druhou stranu zjednodušení obsluhy zařízení koncovým uživatelem, neustála aktualizacé informací a snižování nákladů

O Wi-Fi Alliance

Wi-Fi Alliance je globální nezisková průmyslová asociace stovek výrobců a vývojářů Wi-Fi technologii napříč hardware a market segmentem.

Wi-Fi CERTIFIED™

program byl zahájen v březnu 2000. Poskytuje celoplošně informace, design kompatibility a kvality. Zároveň pomáha garantovat užitnost Wi-Fi certifikovaných produktů.

Wi-Fi®

Wi-Fi Alliance®, WMM®, Wi-Fi CERTIFIED logo, Wi-Fi logo, a Wi-Fi ZONE logo jsou registrované značky náležící do portfolia Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Protected Access (WPA)™, Wi-Fi Multimedia™ a Wi-Fi Alliance logo jsou obchodní značky Wi-Fi Alliance.

0 comments

There are no comments yet...

Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment